DỊCH VỤ NSO - Up Mắt, Làm NV Danh Vọng

Chọn:
Chọn:

Bên Up chuẩn bị đồ up.
Chuẩn bị thêm xu trong nick tầm 1.000.000 xu để chạy nhiệm vụ lôi đài.