DỊCH VỤ NSO - Treo Nick theo ngày

Chọn:
Chọn:

CÁC LỆNH CHAT HỖ TRỢ AE TRONG QUÁ TRÌNH UP.
Dùng nhân vật điều khiển đã đăng ký, chat trực tiếp với nick up để điều khiển.

- Chat "nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, hd, dungchieuhotro" để bật tắt nhặt nlsk, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm và đi hđ9x, dùng chiêu hỗ trợ -
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt chọn dùng hp (X là số % máu và mana min để bơm)
- Chat kcnhatX để chọn khoảng cách nhặt (X = 0 là nhặt full map)
- Chat mapX để thay đổi map up Xem ID (X là id map).

- Bạn có thể xem danh sách MAP tại đây (Click)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29)

- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để chọn skill bạn muốn up (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX với X là số phút, tối đa 120 phút. Sau khi hết thời gian off mã bạn đã cài thì nick sẽ tự động online.
- Chat xemxu, xemlv, mapup, xemtg để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại

Mô tả

Dịch Vụ hỗ trợ treo nick 24/24.
Ae lấy nick phụ chat trực tiếp với Nick up để điều khiển nick.

Dịch Vụ Tương Tự