DỊCH VỤ NSO - Treo Nick theo ngày

Chọn:
Chọn:

Dịch Vụ hỗ trợ treo nick 24/24.
Để kiểm tra Nick Up:
Sử dụng nhân vật khác, chat riêng với nhân vật up:
Lệnh chat: xemxu, xemlv, xemtg, mapup