DỊCH VỤ NSO - Tặng Lượng Vào Nick

Chọn:
Chọn:

Tổng: 0 VNĐ

Anh em sau khi điền đầy đủ thông tin, cứ cho nick treo up bình thường.
Khi nào bên mình vào sẽ đổi mật khẩu, chuyển lượng xong bên mình sẽ đổi lại mật khẩu như cũ để nick bạn up tiếp.