DỊCH VỤ NSO - Bán Xu All Server

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 500,000đ

Ae chọn số tiền và nhận số xu tương ứng.
Ghi chuẩn tên nhân vật rồi vào giao dịch với bot để lấy xu.
______________________________________________
Lưu ý:
Anh em sau khi tạo lệnh xong vào Tone 15 giao dịch với traxuhsn để nhận xu.

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào Dịch vụ đã mua sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Trường hợp lỗi bot không nhận được xu, ae inbox Facebook cung cấp thông tin để Ad check lại.

KHU VỰC

BOT Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bán xu Boken traxuhsn Tone khu 15 OFFLINE
Bán xu Shuriken traxuhsn5 Tone khu 15 OFFLINE
Bán xu Kunai traxuhsn6 Tone khu 15 OFFLINE
Bán xu Katana traxuhsn7 Tone khu 15 OFFLINE
Bán xu Tone banxuauto Tone khu 15 OFFLINE
Bán xu World traxuhsn Tone khu 15 OFFLINE

Dịch Vụ Tương Tự