DỊCH VỤ NSO - Bán Xu All Server

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 500,000đ

HƯỚNG DẪN MUA XU:
Cách 1:
- Tạo đơn trên Web như bình thường.
- Đợi đơn hàng duyệt rồi vào Game, vào Khu và giao dịch với nhân vật tương ứng phía dưới để nhận xu.
Cách 2: 
- Chuyển khoản trực ghi nội dung: mx tênnv server

Gửi đến số tài khoản: 6698731 - Ngân hàng ACB
*Ví du mua xu server bokken cho nhân vật huysiunhan thì nội dung ghi: mx huysiunhan 1
*Lưu ý: Giao dịch tối thiểu là 10.000đ

- Sau đó vào giao dịch với nhân vật cuumomo tại Làng Tone Khu 16 để nhận xu tự động.
 

KHU VỰC

Mã Server Server Gia tộc Nhân vật Khu vực
1 Bokken cuus2uytin dailycuu Tone 16
2 Shuriken + Tessen boy9x_ts nam9xtb Tone 16
4 Kunai loficall x0buonxu0x Tone 16
5 Katana bigcook captan1 Tone 16
6 Tone + Sanzu vietnam1st dailycap1 Tone 16
8 Sensha [Không có] xudailycuu Tone 16
9 Fukiya cuus2uytin dailycuu Tone 16

Dịch Vụ Tương Tự