DỊCH VỤ VDTT - Treo Nick, Làm NV Quy Lão

Chọn:
Chọn:

*Chú ý:
- Khách nhập đúng tài khoản, mật khẩu.
- Đơn ở trang thái chờ duyệt là CTV bắt đầu làm.
- Đơn ở trạng thái hoàn thành, nghĩa là đã xong.
- KIểm tra trạng thái đơn tại ĐÂY
- Trong quá trình treo, khách có thể đổi mật khẩu để vào Nick.
- Khi muốn treo lại, khách đổi lại mật khẩu như cũ.
- Khách để ý xem thông tin, nếu không thấy KP trừ nghĩa là nick full rương, không nhận được nhiệm vụ. (Khách cần vào nick xoá bớt đồ).
- Trường hợp không thấy Nick online, khách báo Fanpage xử lý.


Cách lấy tài khoản game đối với IOS, Google:
B1: Các bạn đăng nhập website https://vngates.com/pay
B2: Đăng nhập tài khoản Game.
B3: Tài khoản là phần khung đỏ ảnh dưới.