DỊCH VỤ VDTT - Bán Vật Phẩm (S1-Trái Đất)

Chọn:
Chọn:

Trường hợp full khu, bot Zeni sẽ chuyển sang khu 20.

Hướng dẫn mua zeni tự động:

- Chọn Server.
- Nhập tên nhân vật.
- Chọn Vật phẩm cần mua.
- Ấn 'Thanh toán' và nhập số lượng.
- Vào Game, qua map "Nhà bulma" khu vực 7.

Trường hợp hết vật phẩm, vui lòng liên hệ Fanpage để cấp thêm.


KHU VỰC

Server Nhân vật XY Khu vực Trạng thái
S1 - (Trái đất) BanZeniS1 Nhà Bulma khu 7 (Tọa Độ XY: 220,471) - Đầu Map ONLINE
S2 - (Namek) BanZeniS2 Nhà Bulma khu 7 (Tọa Độ XY: 220,471) - Đầu Map ONLINE

Dịch Vụ Tương Tự