DỊCH VỤ VDTT - Bán Vật Phẩm (S2-Namec)

Chọn:
Chọn:

Hướng dẫn mua zeni tự động:
- Chọn Server.
- Nhập tên nhân vật.
- Chọn Vật phẩm cần mua.
- Ấn 'Thanh toán' và nhập số lượng.
- Vào Game, qua map "Nhà bulma" khu vực 7.
- Giao dịch với bot BanZeni và nhận vật phẩm.