DỊCH VỤ DTD - Bán Vật Phẩm

Chọn:
Chọn:

Hệ thống vật phẩm.
- Ae chọn vật phẩm muốn mua.
- Sau khi ấn thanh toán, ae đánh "server", "số lượng", "tên nhân vật" vào, và chọn "Xác nhận thanh toán"
- Sau khi thanh toán xong qua Hoa Quả Sơn khu 35, gd với Gao Gaming (đứng gần NPC Quan Âm)
- Để kiểm tra lịch sử nạp các bạn click vào ĐÂY

*Lưu ý:
- Chọn đúng server, sai server hoặc sai tên nhân vật sẽ không nhận được vật phẩm.
- Nếu đánh sai tên nhân vật, bạn có thể ấn vào chỉnh sửa thông tin để đánh lại.
- Trường hợp bot không online
, ae liên hệ trực tiếp với Zalo CTV xử lý: 0386219969