DỊCH VỤ DTD - Bán Bạc Tự Động

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 1,000,000đ

Hệ thống bán bạc hoàn toàn tự động.
- Ae chọn số bạc muốn mua, 
- Sau khi ấn thanh toán, ae chọn "server" và  đánh "tên nhân vật" vào, và chọn "Xác nhận thanh toán"
- Sau khi thanh toán xong qua Hoa Quả Sơn khu 35, gd với BotSilverS1 hoặc Gao Gaming (đứng gần NPC Quan Âm)
- Để kiểm tra lịch sử nạp các bạn click vào ĐÂY

*Lưu ý:
- Chọn đúng server, sai server hoặc sai tên nhân vật sẽ không nhận được bạc.
- Nếu đánh sai tên nhân vật, bạn có thể ấn vào chỉnh sửa thông tin để đánh lại.
- Trường hợp bot bạc không online, ae liên hệ trực tiếp với Fanpage Dailygame.vn

KHU VỰC

Server Nhân vật Khu vực
Hoa Quả Sơn - S1 BotSilverS1 Hoa Quả Sơn - Khu 35

Dịch Vụ Tương Tự