DỊCH VỤ DTD - Nạp Game Giá Rẻ

Chọn:
Chọn:


Dùng Vé Thử Vận May

Hệ thống nạp hoàn toàn tự động.
- Ae chọn số vàng muốn nạp.
- Sau khi ấn thanh toán, ae chọn "server" và đánh "tài khoản" vào, và chọn "Xác nhận thanh toán"
- Để kiểm tra lịch sử nạp các bạn click vào ĐÂY

*Lưu ý:
Chọn đúng server, sai server sẽ không được hoàn lại.
- Tài khoản game là phần tài khoản lúc đánh vào để đăng nhập vào Game không phải tên nhân vật.
- Đối với nhân vật đăng nhập Google, tài khoản Game là tài khoản đăng nhập Google.
- Đối với nhân vật đăng nhập Facebook, tài khoản Game là tài khoản đăng nhập Facebook.