#4476

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Mail ảo

Nổi bật: Cấp 40 sét đồ 3x full 6-7-8 đã mua bk MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

50,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Mail ảo

Nổi bật: Cấp 40 sét đồ 3x full 6-7-8 đã mua bk MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

Tài khoản liên quan

Cấp 48, vk10, full tbx 4x...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
100,000đ
Cấp 41 đã mua sét 4x MUA XONG ...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
40,000đ
cấp 47, vk11 full tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Cấp 48, vk10, full tbx 4x +8 9 10...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
100,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.