#5406

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 49 full tbx

199,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 49 full tbx

Tài khoản liên quan

Cấp 43 full tbx 3x...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
40,000đ
cấp 47, ful tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +12 đến +13
Lớp: Kiếm – Hệ Sét
Tình trạng nick: Full thông tin
199,000đ
Cấp 44 dư 1k vàng khóa trang b...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
60,000đ
Cấp 42 , full tbx 3x...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.