#294

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 98

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: cung 98 vk14 , sói 2* lv 100 +6 , kẹp 390 tr yên

900,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 98

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: cung 98 vk14 , sói 2* lv 100 +6 , kẹp 390 tr yên

Tài khoản liên quan

mắt 3,3 món 15 cả vk sx5* còn...
Server: 3 - Shuriken+Tessen
Class: Cung
Level: 70
TTGT: Không
520,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8...
Server: 3 - Shuriken+Tessen
Class: Quạt
Level: 91
TTGT: Không
280,000đ
vk10...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
Level: 41
TTGT: Không
70,000đ
8 món 12 cả vk...
Server: Sv1 - Boken
Class: Cung
Level: 73
TTGT: Không
150,000đ

Edit on game/setting/footer