Con số may mắn NSO

Ngày 04-12-2022

Lịch sử đánh

Nhân vật Con số Số xu Thời gian

Khu vực nhận

Server Nhân vật Khu vực Hệ số
Bokken somaymansn Làng tone khu 15 3
Shuriken + Tessen somaymansn Làng tone khu 15 3
Kunai somaymansn Làng tone khu 15 3
Katana somaymansn Làng tone khu 15 3
Tone somaymansn Làng tone khu 15 3

Mô tả

Hướng dẫn ae chơi Số May Mắn.
Bước 1: Đăng nhập Game vào làng Tone khu 15.
Bước 2: Chat riêng Smm với nhân vật somaymansn
Bước 3: Đánh 1 số từ 00 đến 99
Bước 4: Giao dịch số xu đặt. (Có 3 phút để giao dịch, không bạn sẽ phải làm lại từ đầu).
Bước 5: Đợi đến 19h nhận kết quả và gd với bot traxuhsn nếu trúng giải.
______________________________________
Kết quả tính theo 2 số cuối tất cả các giải SXMB.
Có thể x2, x3, x4 giải thưởng nếu 2 số cuối nằm ở nhiều giải.
______________________________________
Theo dõi thông tin Số may mắn và Số xu đặt bên dưới.