Con số may mắn Ninja huyền thoại

Nhạc số #1

Ngày 03-03-2024

Lịch sử đánh


(Lịch sử đặt dưới đây được ghi nhận từ 19:00 02/03/2024 đến 18:10 03/03/2024)
Server Nhân vật Con số Số bạc Trạng thái Thời gian đặt
Hiện vẫn chưa có người đặt số, hãy là người đầu tiên <3.

Khu vực nhận số


(Nhận số tại bot SoMayMan và Nhận bạc tại bot BanBac)
Server Nhân vật Khu vực XY Hệ số Trạng thái
S1 - (Botan) SoMayManS1 Làng Cổ Thạch,khu vực 7 350,555 x3 OFFLINE
S2 - (Arata) SoMayManS2 Làng Cổ Thạch,khu vực 7 350,555 x3 OFFLINE
S3 - (Akimitsu) SoMayManS3 Làng Cổ Thạch,khu vực 7 350,555 x3 OFFLINE

Mô tả


Hướng dẫn ae chơi Số May Mắn.
Bước 1: Vào Game, qua Làng Cổ Thạch khu 7.
Bước 2: Tìm và chat riêng smmvới nhân vật SoMayMan
(với X là số từ 00 đến 99, ví dụ smm29 là đặt số 29)
*Lưu ý: Phải đứng gần Bot.
Bước 3: Sau đó Bot sẽ mời bạn giao dịch, chấp nhận và giao dịch số bạc đặt.
(Bạn có 30 giây để giao dịch, không bạn sẽ phải làm lại từ đầu).
Bước 4: Đợi đến 18:35 check kết quả và gd với bot BanBac lấy bạc nếu trúng.
* Để đặt thêm số khác làm lại từ đầu
______________________________________
Kết quả tính theo 2 số cuối tất cả các giải SXMB.
Có thể x2, x3, x4 giải thưởng nếu 2 số cuối nằm ở nhiều giải.
______________________________________
Thông tin nhân vật đặt, số bạc, và thời gian ae theo dõi tại bảng.

Khu vực nhận thưởng

Server Nhân vật Khu vực XY Trạng thái
S1 - (Botan) BanBacS1 Làng Cổ Thạch khu 8 255,555 OFFLINE
S2 - (Arata) BanBacS2 Làng Cổ Thạch khu 8 255,555 OFFLINE
S3 - (Akimitsu) BanBacS3 Làng Cổ Thạch khu 8 255,555 OFFLINE

Thời gian cho phép đặt

Thời gian Chơi Số May Mắn.
#1 Từ 00:00 đến 18:10: Sẽ là ngày hôm nay tức 03/03/2024.
#2 Từ 19:00 đến 23:59: Sẽ là ngày hôm sau tức 04/03/2024(sang 00:00 sẽ tính như bình thường).
#3 Từ 18:10 đến 18:59 Sẽ không được phép đặt số, vì lúc này đang quay kết quả, đến sau 19:00 anh em sẽ chơi bình thường(và số anh em chơi sẽ được tính vào hôm sau tức 04/03/2024

Thời gian sẽ theo múi giờ của Trang Web, bạn yên tâm nhé.