Con số may mắn làng lá

Ngày 04-12-2022

Lịch sử đánh

Nhân vật Con số Số bạc Thời gian

Khu vực nhận

Server Nhân vật Khu vực Hệ số
Làng Lá 1 SoMayManLL1 Làng lá khu 8 3
Làng Lá 2 SoMayManLL2 Làng lá khu 8 3
Làng Lá 4 SoMayManLL4 Làng lá khu 8 3
Làng Cát 5 SoMayManLC5 Làng lá khu 8 3
Làng Sương Mù 1 SoMayManSM1 Làng lá khu 8 3
Làng Sương Mù 6 SoMayManSM6 Làng lá khu 8 3
Kha Cô Tếch SoMayManKCT Làng lá khu 8 3
Hiền Sociu SoMayManHSC Làng lá khu 8 3

Mô tả

Hướng dẫn ae chơi Số May Mắn.
Bước 1: Đăng nhập Game vào làng Làng Lá khu 8.
Bước 2: Chat riêng Smm với nhân vật Somayman (tùy theo Làng sẽ có kí tự thêm đằng sau)
Bước 3: Đánh 1 số từ 00 đến 99
Bước 4: Giao dịch số bạc đặt. (Có 3 phút để giao dịch, không bạn sẽ phải làm lại từ đầu).
Bước 5: Đợi đến 19h nhận kết quả và gd với bot DailyGame nếu trúng giải.
*Chú ý: Để đặt tiếp số khác làm lại từ Bước 1.
______________________________________
Kết quả tính theo 2 số cuối tất cả các giải SXMB.
Có thể x2, x3, x4 giải thưởng nếu 2 số cuối nằm ở nhiều giải.
______________________________________
Thông tin nhân vật đặt, số bạc, và thời gian ae theo dõi tại bảng.