+ Map thường:
Map9: Nghĩa địa Izuko có quái Lever 19,20,22
Map8: Sông Watamaro có quái Lever 20,21
Map63: Hang Ha có quái Lever 23,28
Map47: Hẻm núi Takana có quái Lever 24,25
Map33: Rừng Moshio có quái Lever 25,26
Map61: Cửa biển Kawaguchi có quái Lever 25,26
Map11: Miếu Kamo có quái Lever 25,27
Map50: Rừng Kanashii có quái Lever 26,27
Map49: Đền Amaterasu có quái Lever 28,29
Map12: Miếu Oboko có quái Lever 28,30
Map51: Rừng Toge có quái Lever 30,32
Map34: Đảo Hebi có quái Lever 31,32
Map57: Sân sau Miếu Oboko có quái Lever 31,32
Map35: Hang Meiro có quái Lever 32,33
Map66: Khe núi Chorochoro có quái Lever 34,36
Map13: Rừng gỗ Kouji có quái Lever 34,37
Map52: Rừng Kappa có quái Lever 35,38
Map64: Hang Kugyou có quái Lever 39,40
Map14: Rừng Aokigahara có quái Lever 41,42
Map15: Vách núi Ito có quái Lever 43,44
Map67: Núi Ontake có quái Lever 45,46
Map16: Thung lũng Taira có quái Lever 47,50
Map68: Núi Anzen có quái Lever 48,49
Map41: Khu đá đỏ Akai có quái Lever 51,52
Map42: Khu đá đỏ Aiko có quái Lever 53,55
Map62: Hang Chi có quái Lever 56,57
Map44: Đỉnh Okama có quái Lever 58,59
Map18: Sân đền Orochi có quái Lever 60,61
Map24: Đỉnh Ichidai có quái Lever 62,65
Map59: Mũi Hone có quái Lever 63,64
Map53: Động Tamatamo có quái Lever 66,67
Map45: Hang núi Kurai có quái Lever 66,68
Map19: Ngôi đền Orochi có quái Lever 71
Map36: Đồng Kisei có quái Lever 74,77
Map54: Đền Harumoto có quái Lever 80
Map37: Núi Hashigoto có quái Lever 84,88
Map55: Phong ấn Ounio có quái Lever 92
Map58: Sân sau đền Orochi có quái Lever 96,100
+ Map Vùng đất mua quỷ:
Map139: Quỷ Sơn có quái Lever 64,68 || Map VDMQ
Map140: Sơn Hải Vực có quái Lever 74,77 || Map VDMQ
Map141: Đoạn Sơn có quái Lever 83,85,88 || Map VDMQ
Map142: Đảo Quỷ có quái Lever 85,92 || Map VDMQ
Map143: Sinh Tử Kiều có quái Lever 103,108 || Map VDMQ
Map144: Nhân Duyên Lộ có quái Lever 114,117 || Map VDMQ
Map145: Hoang Trấn có quái Lever 123,126 || Map VDMQ
Map146: Mài Tâm Lộ có quái Lever 131,137 || Map VDMQ
Map147: Bát Thụ H.Lâm có quái Lever 142,148 || Map VDMQ
Map148: Cửu Mộc H.Kiều có quái Lever 153,159 || Map VDMQ