DANH SÁCH SHOP GAME

Số game: 3
Đánh giá: 20
Đang bán: 13
Đã bán: 38
Số game: 4
Đánh giá: 6
Đang bán: 60
Đã bán: 7

NICK ĐĂNG GẦN ĐÂY

Tất cả
mắt 5, full16 full tl6 ,phân th...
Server
(Sv1 - Boken)
Class
(Tiêu)
Level
(130)
TTGT
(Không)
6,200,000đ
yoyo tl9 , mắt 5, 7 món 16 cả ...
Server
(Sv1 - Boken)
Class
(Kiếm)
Level
(103)
TTGT
(Không)
2,300,000đ
full89...
Server
(Sv1 - Boken)
Class
(Đao)
Level
(70)
TTGT
(Không)
60,000đ
tộc trưởng gia tộc cấp 26 ...
Server
(Sv5 - Katana)
Class
(Kunai)
Level
(110)
TTGT
(Có)
1,330,000đ
vk10 còn 130m yên...
Server
(7 - Tone+Sanzu)
Class
(Kunai)
Level
(78)
TTGT
(Không)
60,000đ
full12 3 món tl9 còn 314m yên...
Server
(3 - Shuriken+Tessen)
Class
(Đao)
Level
(50)
TTGT
(Không)
520,000đ
full8...
Server
(7 - Tone+Sanzu)
Class
(Kunai)
Level
(48)
TTGT
(Không)
50,000đ
mắt 2 còn 243m yên...
Server
(Sv6)
Class
(Kiếm)
Level
(69)
TTGT
(Không)
240,000đ
mắt 3,3 món 15 cả vk sx5* còn...
Server
(3 - Shuriken+Tessen)
Class
(Cung)
Level
(70)
TTGT
(Không)
520,000đ
cải trang jumito vĩnh viễn 2 m...
Server
(Sv5 - Katana)
Class
(Tiêu)
Level
(99)
TTGT
(Không)
280,000đ
...
Server
(3 - Shuriken+Tessen)
Class
(Kunai)
Level
(59)
TTGT
(Không)
50,000đ
vk15 tl9 mắt 2,sx5* còn 722m yê...
Server
(Sv5 - Katana)
Class
(Đao)
Level
(70)
TTGT
(Không)
520,000đ
vk10...
Server
(Sv5 - Katana)
Class
(Kunai)
Level
(42)
TTGT
(Không)
70,000đ
3 món 14 cả vk còn 323m yên ig...
Server
(Sv6)
Class
(Tiêu)
Level
(130)
TTGT
(Không)
360,000đ
vk16...
Server
(Sv5 - Katana)
Class
(Quạt)
Level
(102)
TTGT
(Không)
620,000đ
mắt 3 full 15 sx5*...
Server
(Sv4 - Kunai)
Class
(Tiêu)
Level
(70)
TTGT
(Không)
720,000đ
vk12...
Server
(Sv4 - Kunai)
Class
(Kiếm)
Level
(70)
TTGT
(Không)
100,000đ
4 MÓN 14 CẢ VK...
Server
(Sv4 - Kunai)
Class
(Cung)
Level
(60)
TTGT
(Không)
360,000đ
8 món 12 cả vk...
Server
(Sv1 - Boken)
Class
(Cung)
Level
(73)
TTGT
(Không)
150,000đ
găng+quần tl5 ,7 món 14 cả vk...
Server
(Sv1 - Boken)
Class
(Tiêu)
Level
(125)
TTGT
(Không)
400,000đ