DailyGameVN - @/ctvdailygame


Game & DV: 2
Số nick đang bán: 1
Số nick đã bán: 239
Đánh giá: 0


Tất cả
Level 56 VK +14 ...
Server
(Làng Lá )
Vũ khí
(+14 đến +15)
Rank
(Rank 4)
Lớp
(Đao – Hỏa)
Tình trạng nick
(Đăng ký ảo)
150,000đ