Vòng Quay Tài Khoản 5k

turntable
Lượt quay 5,000 VNĐ
Lịch sử
Tài khoản Giải thưởng Thời gian
kh***vl 400,000 Bạc Server Arata 22 phút trước
kh***vl 350,000 Bạc Server Arata 23 phút trước
kh***vl 350,000 Bạc Server Arata 23 phút trước
th*ay 2,000 Tài khoản ví 8 giờ trước
th*ay 6,000 Tài khoản ví 8 giờ trước
th*ay 5,000 Tài khoản ví 8 giờ trước
th*ay 3,000 Tài khoản ví 8 giờ trước
th*ay 5,000 Tài khoản ví 8 giờ trước
go***an 2,000 Tài khoản ví 11 giờ trước
go***an 50,000 Bạc Server Botan 11 giờ trước
ba***23 2,000 Tài khoản ví 12 giờ trước
ba***23 3,000 Tài khoản ví 12 giờ trước
ba***23 9,000 Tài khoản ví 12 giờ trước
ba***23 100,000 Bạc Server Arata 12 giờ trước
ta*****01 65,000 Bạc Server Arata 1 ngày trước
so****10 120,000 Bạc Server Botan 1 ngày trước
so****10 65,000 Bạc Server Botan 1 ngày trước
so****10 65,000 Bạc Server Botan 1 ngày trước
so****10 50,000 Bạc Server Botan 1 ngày trước
so****10 65,000 Bạc Server Botan 1 ngày trước