DỊCH VỤ VDTT - Kick Vòng Quay Kim Cương

Chọn:
Chọn:

Chỉ nhận đơn kick khi game có khuyến mãi.
Sau khi thanh toán xong ae kiểm tra đơn hàng tại ĐÂY
Khi đơn hàng ở Trạng thái: Thành công nghĩa là Kick phúc lợi đã xong.

Mô tả

Kick Phúc Lợi là thế nào?
- Nghĩa là các bạn sẽ nhận được quà của các mốc nạp nhưng không nhận được Vàng.
Ví dụ Kick 1000 Zeni, các bạn sẽ nhận được những thứ sau:
- Quà từ mốc nạp 25 Zeni cho đến 1000 Zeni. 
- 1 vòng quay có tỉ lệ ra từ 120 - 960 Kim Cương.
Tương tự với các mốc kick lớn hơn.
Khuyến nghị ae nên kick mỗi ngày 1000 Zeni để phần quà là ngon nhất.
Ae sau khi đặt lệnh, khi nào đơn
Hoàn thành

Dịch Vụ Tương Tự