DỊCH VỤ Ninja Huyền Thoại - Bán Bạc

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 2,000,000đ

*Bot vừa chuyển sang Làng Cổ Thạch Khu 8(Tọa độ XY: 255,555)*

Ae chọn Server và nhập Số Bạc muốn mua và ấn
'Thanh toán'
Sau đó anh em nhập tên nhân vật của mình vào và chạy sang Map/Khu hiển thị bên dưới để giao dịch với BOT.
Lưu ý: Nhập sai tên nhân vật vào Dịch vụ đã mua chỉnh lại nhé, Chọn sai server vào Dịch vụ đã mua và hủy đơn hàng đặt lại. 

 

Bạn Nhớ Kiểm Tra Kỷ Server Và Tên Nhân Vật Trước Khi Thanh Toán Và Giao Dịch Với Bot

 

 

KHU VỰC

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái Lần cập nhật gần nhất
Server 1(Botan) BanBacS1 Làng Cổ Thạch khu 8(Tọa Độ XY: 255,555) ONLINE Cách đây 1 phút
Server 2(Arata) BanBacS2 Làng Cổ Thạch khu 8(Tọa Độ XY: 255,555) ONLINE Cách đây 1 phút

Mô tả

Dịch Vụ Tương Tự