DỊCH VỤ Ninja Huyền Thoại - Kick Phúc lợi, Nạp đầu

Chọn:
Chọn:

Sau khi thanh toán xong ae kiểm tra đơn hàng tại ĐÂY
Khi đơn hàng ở Trạng thái: Thành công nghĩa là Kick phúc lợi đã xong.

Mô tả

Kick Phúc Lợi là thế nào?
- Nghĩa là các bạn sẽ nhận được quà của các mốc nạp nhưng không nhận được Vàng.
Ví dụ Kick 1000 vàng, các bạn sẽ nhận được những thứ sau:
- Quà từ mốc nạp 25 vàng cho đến 1000 vàng. (24320 đá cường hóa)
- 1 vòng quay có tỉ lệ ra từ 120 - 960 vàng khóa.
Tương tự với các mốc kick lớn hơn.
Khuyến nghị ae nên kick mỗi ngày 1000 vàng để phần quà là ngon nhất.
Ae sau khi đặt lệnh, khi nào đơn
Hoàn thành
___________________________
P/s: Bên mình vẫn nhận kick phúc lợi server 2 - Arata nhé ae.

Dịch Vụ Tương Tự