DỊCH VỤ NHT - Câu cá Thuê, Làm Nhiệm Vụ

Chọn:
Chọn:

Thời gian câu cá: 17h00 - 17h30 Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần
Câu cá thuê dành cho những anh em không có thời gian câu cá.
Ae chỉ cần để sẵn cần trong túi đồ, Đội ngũ cày thuê của DailyGame sẽ hỗ trợ câu cá khi thời gian hoạt động đến.

Lưu ý:
- Out nick trước giờ câu 30 phút,
- Cần phải có sẵn trong nick.
- Chỉ vào Nick sau khi hết giờ hoạt động