DỊCH VỤ NHT - Bán Bạc

 Chọn:  
Số tiền:
 Hệ số: 
(*)Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 2,000,000đ

Hướng dẫn mua bạc Tự động:
- Chọn Server
- Nhập số tiền muốn mua
- Ấn 'Thanh toán'
- Đánh Tên nhân vật và Xác nhận thanh toán.
- Vào Làng Cổ Thạch khu 8 vị trí đầu làng, Tọa độ XY: 255,555, gd với nhân vật BanBacS1/BanBacS2


Lưu ý:
Kiểm tra kỹ Server và Tên nhân vật trước khi xác nhận thanh toán.
- Nhập sai tên nhân vật vào Dịch vụ đã mua chỉnh lại nhé,
- Chọn sai server vào Dịch vụ đã mua và hủy đơn hàng đặt lại. 
- Trường hợp Bot hết bạc hoặc Offline vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ trợ.

 

KHU VỰC

Server Nhân vật XY Khu vực Trạng thái
S1 - (Botan) BanBacS1 Làng Cổ Thạch khu 8 (Tọa Độ XY: 255,555) OFFLINE
S2 - (Arata) BanBacS2 Làng Cổ Thạch khu 8 (Tọa Độ XY: 255,555) OFFLINE
S3 - (Akimitsu) BanBacS3 Làng Cổ Thạch khu 8 (Tọa Độ XY: 255,555) OFFLINE

Mô tả

Dịch Vụ Tương Tự