DỊCH VỤ LMD - Số May Mắn

Tham gia link Discord: https://discord.gg/DHTVMEX

Thể thức:
Người chơi dự đoán dame bù nhìn, Dame Chẵn hoặc Lẻ. Qua trường Konoha giao dịch xu với:

  • Số May Mắn tính theo 2 số cuối của tất các các giải SXMB ngày hôm đó.
  • Thời gian nhận: 7h00 - 18h00 ngày quay số.
  • Số bạc đặt Tối thiểu: 50.000 Bạc/ Tối đa: 1.000.000 Bạc

Cách chơi:
Qua trường Konoha giao dịch xu với:

  • S1: Nhân vật SoMayManS1 đứng tại "Trường Konoha Khu 8", sau đó chat riêng: Số xu đặt + SMM
  • S2: Nhân vật SoMayManS2, đứng tại "Trường Konoha Khu 8" sau đó chat riêng: Số xu đặt + SMM

*Số may mắn sẽ được thống kê tại box Discord.

Quà nhận lại:

  • Nếu đúng, nhận lại gấp 3 lần số bạc đã đặt.
  • Nếu xuất hiện 2 lần, nhận lại gấp 6 lần số bạc đã đặt.
  • Nếu xuất hiện 3 lần, nhận lại gấp 9 lần số bạc đã đặt.
  • Nếu sai, người chơi mất bạc.
Tiền:
Từ
đến

Bảng giá

# Tên Tiền công Thanh toán