DỊCH VỤ LMD - Kick Rank, Phúc Lợi

Chọn:
Chọn:

Tổng: 0 VNĐ

TẠM NGỪNG ĐẾN KHI KHUYẾN MÃI GAME
Lưu ý khi kick Vòng Quay:
Vòng quay 1880 chỉ kick khi đã hoàn thành vòng quay 80, 480, 800
Vòng quay 3280 chỉ kick khi đã hoàn thành vòng quay 80, 480, 800, 1880


Sau khi thanh toán xong ae kiểm tra đơn hàng tại ĐÂY
Khi đơn hàng ở Trạng thái: Thành công nghĩa là Kick phúc lợi đã xong.

Mô tả

Kick Phúc Lợi là thế nào?
- Nghĩa là các bạn sẽ nhận được quà của các mốc nạp nhưng không nhận được Vàng.
Ví dụ Kick 1000 Vàng, các bạn sẽ nhận được những thứ sau:
- Quà từ mốc nạp 25 cho đến 1000 Vàng. 
- Vòng Quay Vàng Khóa
- Rank
Tương tự với các mốc kick lớn hơn.
Ae sau khi đặt lệnh, khi nào đơn Hoàn thành

Dịch Vụ Tương Tự