DỊCH VỤ Treo Nick Theo Ngày - Làng Lá

Chọn:
Chọn:

HỆ THỐNG UP NICK TỰ ĐỘNG 24/24 - TÍCH HỢP LÀM NHIỆM VỤ
Một số lưu ý:

*Ghi chính xác: Tài khoản, Mật khẩu, Tên nhân vật, Server.
*Khi đã thanh toán gói Up sẽ không thay đổi được thông tin Nick up, chuyển gói up.
*Hãy ấn START để đăng nhập lại nick, sau khi bạn đăng nhập Nick từ nơi khác.
*Nick tự đăng nhập lại sau khi Game bảo trì.
*Sau khi nick bắt đầu up, click Chỉnh sửa thông tin để thay đổi các chức năng Up.
*Thời gian up chỉ tính khi Hệ thống online nick, khi Nick out hoặc bảo trì sẽ không tính thời gian đó.
Nếu có lỗi gì trong quá trình Up, ae vui lòng inbox Facebook để mình cải thiện.
XIn cảm ơn ae. <3


 

Mô tả


*Chú ý:
Hiện tại Admin Làng Lá đã thay đổi vị trí lấy nướccâu cá nhiệm vụ hàng ngày.
Nên thỉnh thoảng khi làm đến nhiệm vụ đó nick bị đứng im ở vị trí trường học.
Ae kiểm tra nếu nick bị thì Stop rồi Start lại để nick chạy tiếp.