DỊCH VỤ Bán Bạc All Server - Làng Lá

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 2,000,000đ
Hệ số:

Ae chọn số tiền và nhận số bạc tương ứng.
Ghi tài khoản mật khẩu nick clone, mình sẽ giao dịch bạc vào đó.
Sau ae tự chuyển về nick chính.
___________________________
Bắt đầu từ 15/04/2019,  Dailygame không nhận đăng nhập các tài khoản Facebook và Mail,
do các bạn hay để mã cấp 2 khiến không thể vào chuyển bạc.
Để chuyển về Tài khoản Soha các bạn kéo xuống xem Mô tả.

KHU VỰC

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Làng Lá 1 DaiLyGameLL1 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Lá 2 DaiLyGameLL2 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Lá 4 DaiLyGameLL4 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Cát 5 DaiLyGameLC5 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Sương Mù 1 DaiLyGameSM1 Làng lá khu 8 OFFLINE
Làng Sương Mù 6 DaiLyGameSM6 Làng lá khu 8 OFFLINE
Kha Cô Tếch DaiLyGameKCT Làng lá khu 8 OFFLINE
Hiền Sociu DaiLyGameHSC Làng lá khu 8 OFFLINE

Mô tả

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn ae cách liên kết tài khoản Facebook hoặc Gmail với tài khoản Soha để tiếp tục chơi game trên PC.
- Bước 1: Vào Website "taikhoan.sohagame.vn".
- Bước 2: Ấn vào "Quên mật khẩu."
- Bước 3: Đánh tài khoản đăng nhập là mail Facebook hoặc Gmail vào.
- Bước 4: ODP gửi về mail của bạn, lấy rồi điền ODP vào.
- Bước 5: Đánh mật khẩu mới.
Như vậy là các bạn đã có thể đăng nhập Nick bằng tài khoản Soha.