#6528

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv1 - Boken

Class: Kiếm

Level: 103

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: yoyo tl9 , mắt 5, 7 món 16 cả vk còn 1 ty2 yên, phân thân tiêu 95

2,300,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Boken

Class: Kiếm

Level: 103

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: yoyo tl9 , mắt 5, 7 món 16 cả vk còn 1 ty2 yên, phân thân tiêu 95

Tài khoản liên quan

5 banh ...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 102
TTGT: Không
1,300,000đ
1 món 11 còn 37m yên...
Server: Sv2
Class: Kunai
Level: 59
TTGT: Không
60,000đ
3 món 14 cả vk còn 10479 lượ...
Server: Sv6
Class: Kiếm
Level: 115
TTGT: Không
1,350,000đ
mắt 5, full16 full tl6 ,phân th...
Server: Sv1 - Boken
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
6,200,000đ

Edit on game/setting/footer