#6520

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: 3 - Shuriken+Tessen

Class: Đao

Level: 50

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: full12 3 món tl9 còn 314m yên

520,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: 3 - Shuriken+Tessen

Class: Đao

Level: 50

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: full12 3 món tl9 còn 314m yên

Tài khoản liên quan

vk15 tl9 mắt 2,sx5* còn 722m yê...
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
Level: 70
TTGT: Không
520,000đ
full14 sx5*...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
Level: 60
TTGT: Không
550,000đ
3 món 14 cả vk...
Server: 3 - Shuriken+Tessen
Class: Kiếm
Level: 110
TTGT: Không
260,000đ
4 MÓN 14 CẢ VK...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
Level: 60
TTGT: Không
360,000đ

Edit on game/setting/footer