#6513

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv5 - Katana

Class: Tiêu

Level: 99

TTGT: Không

Lượng: 305

Nổi bật: cải trang jumito vĩnh viễn 2 món 14 cả vk, sx5* còn 305 lượng

280,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv5 - Katana

Class: Tiêu

Level: 99

TTGT: Không

Lượng: 305

Nổi bật: cải trang jumito vĩnh viễn 2 món 14 cả vk, sx5* còn 305 lượng

Tài khoản liên quan

sét 9x,5 món 15,sói 5* ngon...
Server: Sv1 - Boken
Class: Kiếm
Level: 130
TTGT: Không
700,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8...
Server: 3 - Shuriken+Tessen
Class: Quạt
Level: 91
TTGT: Không
280,000đ
gần đủ điểm lên mắt 3,2 ...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
Level: 58
TTGT: Không
150,000đ
full13...
Server: 7 - Tone+Sanzu
Class: Kunai
Level: 69
TTGT: Không
180,000đ

Edit on game/setting/footer