#5558

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv5 - Katana

Class: Kiếm

Level: 130

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x,1 món 16,6 món 15 cả vk,gần đủ điểm lên mắt 2,sói 5* còn 80m yên nv monster5sv

650,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv5 - Katana

Class: Kiếm

Level: 130

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x,1 món 16,6 món 15 cả vk,gần đủ điểm lên mắt 2,sói 5* còn 80m yên nv monster5sv

Tài khoản liên quan

cung 98 vk14 , sói 2* lv 100 +6 , ...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 98
TTGT: Không
900,000đ
mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 ...
Server: Sv1 - Boken
Class: Đao
Level: 69
TTGT: Không
180,000đ
vk15 tl9 mắt 2,sx5* còn 722m yê...
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
Level: 70
TTGT: Không
730,000đ
set9x vk15, 5 món 14,còn 10,175 l...
Server: Sv6
Class: Tiêu
Level: 115
TTGT: Không
1,400,000đ

Edit on game/setting/footer