#5549

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv1 - Boken

Class: Đao

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 còn 24m yên

180,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Boken

Class: Đao

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 còn 24m yên

Tài khoản liên quan

vk9 53m yên...
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
Level: 77
TTGT: Không
60,000đ
mắt 3,vk16,sói 5* 20 bánh còn ...
Server: 7 - Tone+Sanzu
Class: Quạt
Level: 112
TTGT: Không
1,350,000đ
4 món 13...
Server: Sv2
Class: Cung
Level: 80
TTGT: Không
230,000đ
1 món 14...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
Level: 73
TTGT: Không
110,000đ

Edit on game/setting/footer