#5548

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv1 - Boken

Class: Tiêu

Level: 60

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,vk tl6,găng tl5,quần+giày tl4,bùa tl2,8 món 12,1 món 8,9

210,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Boken

Class: Tiêu

Level: 60

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,vk tl6,găng tl5,quần+giày tl4,bùa tl2,8 món 12,1 món 8,9

Tài khoản liên quan

set9x vk15, 5 món 14,còn 10,175 l...
Server: Sv6
Class: Tiêu
Level: 115
TTGT: Không
1,400,000đ
7 món 12 cả vk...
Server: Sv1 - Boken
Class: Tiêu
Level: 69
TTGT: Không
180,000đ
cung 98 vk14 , sói 2* lv 100 +6 , ...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 98
TTGT: Không
900,000đ
1 món 14...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
Level: 73
TTGT: Không
110,000đ

Edit on game/setting/footer