#5536

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv6

Class: Tiêu

Level: 115

TTGT: Không

Lượng: 10175

Nổi bật: set9x vk15, 5 món 14,còn 10,175 lượng và 1 tỷ 7 yên

1,300,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv6

Class: Tiêu

Level: 115

TTGT: Không

Lượng: 10175

Nổi bật: set9x vk15, 5 món 14,còn 10,175 lượng và 1 tỷ 7 yên

Tài khoản liên quan

vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8...
Server: 3 - Shuriken+Tessen
Class: Quạt
Level: 91
TTGT: Không
280,000đ
mắt 5, full16 full tl6 ,phân th...
Server: Sv1 - Boken
Class: Tiêu
Level: 130
TTGT: Không
6,200,000đ
vk10 còn 10m yên...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kunai
Level: 40
TTGT: Không
70,000đ
vk10 còn 130m yên...
Server: 7 - Tone+Sanzu
Class: Kunai
Level: 78
TTGT: Không
60,000đ

Edit on game/setting/footer