#5435

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Sv1 - Boken

Class: Kiếm

Level: 130

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x, 9 món 15 ,sói 5* ,10 bánh

950,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Boken

Class: Kiếm

Level: 130

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: sét 9x, 9 món 15 ,sói 5* ,10 bánh

Tài khoản liên quan

4 món 9 cả vk còn 82m yên...
Server: 7 - Tone+Sanzu
Class: Kiếm
Level: 71
TTGT: Không
60,000đ
yy6 tieu 122...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 122
TTGT: Không
950,000đ
quạt 120 8m14 kèm vk 1m15 1m12 t...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 120
TTGT: Không
1,550,000đ
còn 55m yên...
Server: 7 - Tone+Sanzu
Class: Kunai
Level: 70
TTGT: Không
50,000đ

Edit on game/setting/footer