#5377

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Đao – Hệ Độc

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 42, vk11, full8 tbx

60,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Đao – Hệ Độc

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 42, vk11, full8 tbx

Tài khoản liên quan

cấp 47, vk11, full tbx 4x 3x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
150,000đ
Cấp 44 , vk10, full tbx 4x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Cấp 46, vk11, full 8 tbx 3x trừ...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
150,000đ
cấp 49 như ảnh...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +12 đến +13
Lớp: Kiếm – Hệ Sét
Tình trạng nick: Full thông tin
300,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.