#5373

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 39 vk10, full8

50,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 39 vk10, full8

Tài khoản liên quan

vk11,cấp 52, mọi thứ như ả...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
200,000đ
Cáp 45, vk10 full tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Cấp 49, vk11 full8 1 sách...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
100,000đ
Cấp 48, vk10, full tbx 4x...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
100,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.