#5370

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 52, cc 147

250,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 52, cc 147

Tài khoản liên quan

Cấp 39 full8 tbx -1vk...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Cấp 45 full8 trang bị thường...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
135,000đ
Cấp 43, vk11, full tbx 4x 3x đ...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
150,000đ
siêu phẩm cấp 48 vk10 full8, d...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
100,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.