#5315

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 49 như ảnh

300,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +12 đến +13

Lớp: Kiếm – Hệ Sét

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: cấp 49 như ảnh

Tài khoản liên quan

Cấp 42 đồ 6-7-8 full tbx 3x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
40,000đ
Cấp 44 , vk10, full tbx 4x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Vk +9 , cấp 41 đồ tbx 3x...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Kiếm – Hệ Sét
Tình trạng nick: Full thông tin
50,000đ
Cấp 51, đồ như ảnh...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
200,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.