#5162

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Cung– Hệ Băng

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 46, vk11, full 8 tbx 3x trừ vk

150,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Cung– Hệ Băng

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 46, vk11, full 8 tbx 3x trừ vk

Tài khoản liên quan

Cấp 43 đã mua sét 3x 4x ...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Mail ảo
40,000đ
Cấp 42 đồ 6-7-8 full tbx 3x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
40,000đ
Cấp 47, vk11 full tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
150,000đ
Cấp 40 sét đồ 2x full6...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Mail ảo
40,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.