#5019

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Cung– Hệ Băng

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 46, vk10, một số món tbx

70,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 2

Vũ khí: Từ +10 đến +11

Lớp: Cung– Hệ Băng

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 46, vk10, một số món tbx

Tài khoản liên quan

Cấp 39 full tbx...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
120,000đ
Cấp 43, vk11, full tbx 4x 3x đ...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Quạt – Hệ Gió
Tình trạng nick: Full thông tin
150,000đ
Cấp 40 sét đồ 3x full 6-7-8 ...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +8 đến +9
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Mail ảo
50,000đ
Cấp 46 vk10 full8 tbx...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
120,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.