#4486

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Quạt – Hệ Gió

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 41 đã mua sét đồ 4x all đồ full6 MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

40,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Quạt – Hệ Gió

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: Cấp 41 đã mua sét đồ 4x all đồ full6 MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

Tài khoản liên quan

Cấp 46, vk10, một số món tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
Cấp 44 , vk10, full tbx 4x...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
70,000đ
cấp 44, vk11 full tbx...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
60,000đ
Cấp 50, vk11, tiện ích vĩnh v...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
250,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.