#4474

NINJA HUYỀN THOẠI

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: ép cấp 39 full sét 3x đồ 6-7 MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

70,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Server 1

Vũ khí: Từ +8 đến +9

Lớp: Tiêu – Hệ Lửa

Tình trạng nick: Full thông tin

Nổi bật: ép cấp 39 full sét 3x đồ 6-7 MUA XONG IB FB PHUONGPHAM ZL 0332367765 ĐỔI GMAIL

Tài khoản liên quan

Cấp 45 full tbx 4x 3x ...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Tiêu – Hệ Lửa
Tình trạng nick: Full thông tin
170,000đ
Cấp 46 Full tbx 4x 3x ...
Server: Server 1
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Full thông tin
170,000đ
Cấp 39 full tbx 3x 4 món 8 ful6 ...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Cung– Hệ Băng
Tình trạng nick: Mail ảo
140,000đ
Cấp 43 full sét tbx 4x và 3x 4 ...
Server: Server 2
Vũ khí: Từ +10 đến +11
Lớp: Đao – Hệ Độc
Tình trạng nick: Mail ảo
140,000đ

Trong quá trình mua nick, các nick đều được treo 24/24 để đảm bảo lượng bạc khóa, vàng khóa tăng đều.
Do đó khi khách mua nick, có thể số lượng vàng khóa, bạc khóa, level sẽ thay đổi (trừ những nick đã khóa cấp).
*Lưu ý khi mua nick:
- Nick full thông tin là nick có thể đổi được Mail, số điện thoại đăng ký.
- Nick đăng ký ảo là nick có các loại mail đăng ký không tồn tại.