#4092

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Shuriken-Tessen

Class: Quạt

Level: 79

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 3,vk tl8,găng tl7,bùa+ngọc+nhẫn tl6, giày tl5, sói 5* ,7 món 14 cả vk, 3 món 12

650,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Shuriken-Tessen

Class: Quạt

Level: 79

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 3,vk tl8,găng tl7,bùa+ngọc+nhẫn tl6, giày tl5, sói 5* ,7 món 14 cả vk, 3 món 12

Tài khoản liên quan

...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 76
TTGT: Không
85,000đ
...
Server: Katana
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
140,000đ
...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 71
TTGT: Không
80,000đ
2 món 13 , 4 món 12 cả vk ,1 m...
Server: Bokken
Class: Tiêu
Level: 108
TTGT: Không
600,000đ

Edit on game/setting/footer