#4089

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 70

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,găng tinh luyện 0,3 món 14,7 món 12

350,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 70

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2,găng tinh luyện 0,3 món 14,7 món 12

Tài khoản liên quan

Quạt 76, ful 7, còn 42m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
4 món 14,4 món 13, 2 món 12,xe m...
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 113
TTGT: Không
500,000đ
142tr yen ...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 98
TTGT: Không
520,000đ
vk tl 6, bùa + tbs tinh luyện 5 ...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 102
TTGT: Không
350,000đ

Edit on game/setting/footer