#4086

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Shuriken-Tessen

Class: Kiếm

Level: 81

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2, vk + găng tl5,giày + bùa + ngọc + nhẫn tl3 đồ full 12

350,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Shuriken-Tessen

Class: Kiếm

Level: 81

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2, vk + găng tl5,giày + bùa + ngọc + nhẫn tl3 đồ full 12

Tài khoản liên quan

mắt 2,7 món 12 cả vk,3 món 8 ...
Server: Bokken
Class: Đao
Level: 69
TTGT: Không
280,000đ
quạt 120 8m14 kèm vk 1m15 1m12 t...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 120
TTGT: Không
1,550,000đ
quat78; vk+9; full+8...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 78
TTGT: Không
130,000đ
giày+găng tl1,bùa tl2...
Server: Bokken
Class: Kiếm
Level: 60
TTGT: Không
170,000đ

Edit on game/setting/footer