#4082

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Katana

Class: Cung

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2 vk tl6,găng+bùa tl5,quần+ngọc+nhẫn+giày tl4, 4 món 14,vk13,5 món 12, dơi vĩnh viễn, 8 bánh

400,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Katana

Class: Cung

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: mắt 2 vk tl6,găng+bùa tl5,quần+ngọc+nhẫn+giày tl4, 4 món 14,vk13,5 món 12, dơi vĩnh viễn, 8 bánh

Tài khoản liên quan

Quạt 76, ful 7, còn 42m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
kiem78; full+8;con 79m yen ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Kiếm
Level: 78
TTGT: Không
131,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 46m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 45m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ

Edit on game/setting/footer