#4081

NINJA SCHOOL ONLINE

Server: Katana

Class: Kiếm

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4,ngọc+dây chuyền có tinh luyện,3 món 14,11 món 12,sx5* 5 bánh

370,000 VND
Nạp thẻ cào

Server: Katana

Class: Kiếm

Level: 69

TTGT: Không

Lượng: 0

Nổi bật: găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4,ngọc+dây chuyền có tinh luyện,3 món 14,11 món 12,sx5* 5 bánh

Tài khoản liên quan

3 món 12 cả vk, 4 món 10, 2 mó...
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 59
TTGT: Không
150,000đ
mắt 3, vk +găng tay+giày+bùa +...
Server: Tone
Class: Tiêu
Level: 127
TTGT: Không
920,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên ...
Server: Shuriken-Tessen
Class: Quạt
Level: 76
TTGT: Không
80,000đ
cung 98 vk14 , sói 2* lv 100 +6 , ...
Server: Bokken
Class: Cung
Level: 98
TTGT: Không
900,000đ

Edit on game/setting/footer